Veel gevraagd over Andere vragen

Aan wie moet ik mijn jaarlijkse huuraanpassing doorgeven?

Algemeen

Wij geven de huuraanpassing alleen aan u door. U moet zelf andere organisaties informeren als dat nodig is. Bijvoorbeeld de gemeente als u een uitkering krijgt en de gemeente uw huur betaalt. Of de Belastingdienst als u huurtoeslag krijgt. Wij sturen de Belastingdienst wel elke maand een overzicht, maar u bent zelf verantwoordelijk dat de Belastingdienst de juiste gegevens heeft.

Ik heb de brief met de jaarlijkse huuraanpassing niet ontvangen. Kan ik een kopie krijgen?

Algemeen

Neem contact op met onze afdeling afdeling Bewonerscontact. Wij sturen een kopie naar u op.

Ik heb een rappelbrief (betalingsherinnering) ontvangen. Waarom is dat?

Algemeen

U krijgt een rappelbrief als u de huuraanpassing niet heeft betaald en ook geen bezwaar heeft gemaakt. We versturen deze herinnering omdat we niet weten of u niet betaalt omdat u het vergeten bent, of omdat u het niet eens bent met de huuraanpassing.

In de rappelbrief vragen we u:

  • Om het bedrag dat u nog niet heeft betaald meteen over te maken aan Portaal.

of

  • Om bezwaar te maken via de Huurcommissie vóór 31 oktober 2024. U kunt hiervoor terecht op de website van de Huurcommissie. Daar vindt u de procedure en het bezwaarformulier.

Let op: u moet € 25 betalen als de Huurcommissie uw bezwaar beoordeelt. Zijn zij het eens met uw bezwaar? Dan krijgt u dit bedrag weer terug.

Kan ik een overzicht van de woningwaarderingspunten van mijn woning krijgen?

Algemeen

Ja, dat kan. De woningwaardering laat zien hoeveel punten uw huis heeft. U kunt dit opvragen bij de afdeling Bewonerscontact (BC). Belt u ons op 088 - 767 82 25. Wij helpen u graag. Bent u nieuwe huurder, dan ontvangt u vanaf 1 januari 2025 bij uw nieuwe huurcontract een overzicht van de punten van de woning.

Elke woning die we verhuren krijgt punten. Bijvoorbeeld punten voor de oppervlakte, het soort woning, welke hulpmiddelen er in de woning zijn, de buurt en het energielabel. Die punten samen bepalen hoe hoog de huur mag zijn.

Het overzicht met de maximale huurprijs vindt u op de website van de overheid.

Wie bepaalt de maximale huuraanpassing?

Algemeen

De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag worden verhoogd. Wij kunnen de huur wel minder verhogen dan is toegestaan, maar nooit meer. Meer informatie vindt u op de website van de overheid.

Waarom moet ik mijn burgerservicenummer onleesbaar maken?

Algemeen

Maakt u bezwaar tegen de huuraanpassing? Dan moet u soms documenten meesturen. Bijvoorbeeld een inkomensverklaring van de Belastingdienst, of een zorgindicatie. Daarop kan uw Burgerservicenummer (BSN) staan. We vragen u om dat nummer onleesbaar te maken. Bijvoorbeeld door het door te strepen. Dat doen we om uw privacy te bewaken. Documenten met een BSN mogen wij niet in ons systeem opslaan. Dit staat in de privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming/AVG).