Voorrang voor huurders Amersfoort

Huurt u een sociale huurwoning in Amersfoort van ons, de Alliantie of Omnia Wonen? Dan heeft u voorrang op een aantal van onze nieuwe verkoopwoningen. U krijgt de eerste kans om deze woningen te kopen.

Hoe werkt het?

Als we een zo’n nieuwe koopwoning hebben, dan krijgen huurders de eerste twee weken de kans om deze woning te kopen. De belangrijkste voorwaarde van de voorrang: u laat een sociale huurwoning leeg achter

Waarom doen we dit?

Twee belangrijke redenen zijn:

 1. U laat een sociale huurwoning achter in Amersfoort en geeft hiermee anderen een kans op deze woning.
 2. We bieden u een kans om een mooie stap te zetten naar een eigen koopwoning.

De spelregels op een rijtje

 • Niet alle verkoopwoningen vallen onder deze regeling;
 • Momenteel woont u in een zelfstandige sociale huurwoning in Amersfoort van Portaal, de Alliantie of Omnia Wonen;
 • U heeft geen huurcontract voor een tijdelijke woning, anti-kraak, of een bijzondere woonvorm;
 • In de woning die u gaat kopen gaat u zelf wonen. De huidige huurwoning zegt u op, en wordt binnen twee maanden na de overdacht van uw nieuwe woning leeg achtergelaten.
 • U biedt minimaal de vraagprijs van de koopwoning (u krijgt geen voorrang als u onder de vraagprijs biedt);
 • Bij de bezichtiging van de koopwoning bent u zelf aanwezig;
 • Voorrang krijgt u alleen als in de aanbiedingstekst van een koopwoning staat vermeld dat deze regeling van kracht is;
 • De regeling geldt de eerste twee weken na plaatsing op Funda;
 • Als u de woning koopt, gaat u akkoord met een zelfbewoningsplicht;
 • De woning kan niet gekocht worden als er sprake is van huurachterstand, vermoedens van onderhuur of overlastklachten zijn, dit ter beoordeling van Portaal, de Alliantie of Omnia Wonen;
 • Mensen met meer onroerend goed op hun naam kunnen van deze regeling geen gebruik maken.