Koopgarant of MGE

U heeft een woning gekocht via de koopvorm Koopgarant of Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) en wilt de woning terugverkopen aan Portaal. Hieronder leest u hoe het verkoopproces in zijn werk gaat.

Wat betekent dit voor u financieel gezien?

De woningmarkt is continu in ontwikkeling wat ervoor kan zorgen dat de waarde van uw woning op het moment van verkoop is veranderd. We adviseren u daarom vooraf bij uw hypotheekverstrekker informatie in te winnen over wat de eventuele financiële gevolgen zouden kunnen zijn bij verkoop.

Aanbieden van uw woning

Als u besluit uw woning te verkopen, dan kunt u dit doen via deze link. U ontvangt van ons vervolgens een bevestigingsmail met daarin een link naar een online omgeving. Daarin moet u een aantal stappen doorlopen, en documenten aanleveren en raadplegen die nodig zijn in het verkoopproces. Het duurt maximaal drie maanden voor wij de woning van u hebben teruggekocht.

Taxatie

Om de terugkoopprijs van uw woning te kunnen bepalen, wordt de marktwaarde van uw woning vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. De taxatie kan op de twee manieren worden bepaald:

  1. U kiest een taxateur. Portaal vergoedt de taxatiekosten (tot een begrensd maximum).
  2. Indien u het taxatietraject liever aan ons overlaat is dit ook mogelijk. Dan starten wij de procedure en nemen wij de kosten volledig op ons.

Het kan zijn dat er in de koopbepalingen een andere wijze tot taxatie is opgenomen. De bepalingen kunt u nalezen in de akte die u van de notaris heeft ontvangen na aankoop.

Eisen aan de taxateur

Er geldt een aantal eisen aan de taxateur:

  1. De taxateur moet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de taxateur èn het bedrijf waarvoor hij/zij werkt niet als taxateur, makelaar of anderszins betrokken is, of eerder betrokken is geweest, bij de verkoop of terugkoop van deze woning of bij de financiering van de woning (in opdracht van Portaal of van u).
  2. De afstand hemelsbreed tussen uw woning en het vestigingsadres van de taxateur minder is dan 20 kilometer. Woont u in de gemeente Utrecht? Dan moet dit minder dan 10 kilometer zijn.
  3. De taxateur moet het rapport laten valideren door een erkend validatie-instituut.

Akkoord met de taxatie

Na ontvangst door Portaal kunt u in uw omgeving het taxatierapport bekijken, met het verzoek aan te geven of u akkoord gaat met de taxatie.

Niet eens met de taxatiewaarde?

Mochten wij (Portaal) of u het niet eens zijn met de getaxeerde marktwaarde, dan is er een mogelijkheid een beroep te doen op de geschillencommissie. Houd er wel rekening mee dat wanneer de geschillencommissie ingeschakeld wordt, de periode met 3 maanden verlengd wordt. Bij het gebruik maken van de geschillenregeling, hebben zowel u als wij de mogelijkheid een taxateur te kiezen. Deze twee taxateurs wijzen dan een derde taxateur aan die gezamenlijk de marktwaarde vaststellen, bindend voor zowel u als voor Portaal. Deze drie taxateurs mogen niet eerder bij de aankoop of verkoop van de woning betrokken zijn geweest. Deze marktwaarde kan zowel hoger als lager uitvallen. De kosten van de geschillenregeling worden tussen partijen verdeeld, ongeacht welke partij een beroep op de geschillenregeling doet. Het kan zijn dat er een andere geschillenregeling opgenomen is in de koopbepalingen. Dit is na te lezen in de akte die u van de notaris heeft ontvangen na aankoop.

De koopovereenkomst en de terugkoopberekening

Na het akkoord van verkoper en koper, wordt de koopovereenkomst met de terugkoopberekening opgesteld. U kunt hierbij aangeven wanneer u de woning aan Portaal zou willen leveren. U ontvangt de koopovereenkomst digitaal ter ondertekening of u wordt uitgenodigd hiervoor.

Eindinspectie en levering

Na ondertekening van de koopovereenkomst, wordt deze beschikbaar gesteld aan het notariskantoor. Het notariskantoor zal de leveringsakte opmaken en u een uitnodiging sturen op de dag van transport om deze te komen tekenen. De eindinspectie vindt tevens plaats op de dag dat de leveringsakte getekend wordt. Hiervoor maken wij of de makelaar een afspraak met u.

Wij maken gebruik van vaste notarissen bij de levering van onroerende goederen. Deze notarissen zorgen ook voor de afrekening van de eventuele Vereniging van Eigenaars (VvE)-bijdragen (bij appartementen) en andere gemeentelijke belastingen. Daarnaast zorgt de notaris ervoor dat de overdracht van uw woning aan Portaal in het Kadastrale Register wordt ingeschreven. De notaris vraagt bij de bank ook een overzicht op van uw hypotheek en zorgt voor de opzegging van uw hypotheek.

Praktische informatie

Woning vrij van hypotheek

Er mag op het moment van aanbieden van de woning aan Portaal, geen beslag en enig gebruiksrecht op rusten. Ook moet de woning vrij zijn van hypotheek, dus schuldenvrij, en leeg worden opgeleverd.

Oplevering woning

Bij oplevering moet de woning leeg en schoon zijn. Dat betekent dat alle roerende zaken, waaronder gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking, verwijderd moeten zijn. In sommige gevallen wordt bijvoorbeeld een goed gelegde laminaatvloer wel geaccepteerd, maar spreek dit van tevoren af zodat u bij de oplevering niet voor verrassingen komt te staan. Dit geldt overigens ook voor andere roerende zaken die u in de woning achter zou willen laten. Dit dient u te overleggen vóór het tekenen van de terugkoopovereenkomst.

Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid, of die zonder toestemming van de VvE zijn uitgevoerd, moeten ongedaan worden gemaakt. Mocht u de woning niet goed opleveren, dan kan de overdracht worden uitgesteld.

Investeringen

Verbeteringen aan de woning die u zelf heeft aangebracht (of laten aanbrengen) zijn meestal een waardevermeerdering van uw woning. Deze waardering voor verbeteringen wordt volledig doorberekend in de terugkoopprijs van uw woning. Bij een Koopgarantwoning stelt de taxateur dit afzonderlijk vast in het taxatierapport. Deze verbetering geldt uiteraard alleen voor onroerende zaken, een aanpassing welke aard- en nagelvast aan de woning vastzit. Het is belangrijk dat verbouwingen goed zijn uitgevoerd met de eventueel daarbij benodigde vergunningen én indien van toepassing toestemming van de VvE.

Eventuele nota’s van aangebrachte verbeteringen kunt u aan de taxateur overhandigen als hulpmiddel om de juiste dagwaarde van uw woning te bepalen.

Post

Wij adviseren u de verhuisservice van PostNL te gebruiken om tijdig uw post op het nieuwe adres geleverd te krijgen.

Sleutels

Na de eindinspectie dient u alle sleutels aan de medewerker te overhandigen. Denk ook aan sleutels die u mogelijk aan familie, buren e.d. heeft gegeven en die van een brievenbus, schuur of kelder.

Gas en elektra

De meterstanden worden tijdens de eindinspectie opgenomen. U dient deze zelf af te melden bij de energieleverancier en niet af te laten sluiten.

Huisvuil en grofvuil

U kunt met de gemeente telefonisch een afspraak inplannen om (indien nodig) het grofvuil op te laten halen. Het is verstandig dit ruim van te voren te doen. Indien wij achtergelaten spullen moeten verwijderen komen deze kosten voor uw rekening. Ook dienen de vuilcontainers leeg te zijn tijdens de eindinspectie.

Verzekeringen

Denkt u er aan tijdig uw verzekering op te zeggen of, zo nodig, over de sluiten? In het geval van een eengezinswoning kan dit uw opstalverzekering zijn en bij een appartement waarschijnlijk alleen de inboedelverzekering.

Energielabel

Sinds 1 januari 2015 is het wettelijk verplicht voor huiseigenaren om bij de verkoop van de woning een energielabel te overhandigen. Voor de terugkoop aan Portaal moet u dit ook kunnen overhandigen. Op de website www.energielabelvoorwoningen.nl kunt u controleren of u een definitief of voorlopig energielabel heeft. Bij een definitief label hoeft u niets te doen.

Heeft u tijdens het wonen in de woning energiezuinige aanpassingen aangebracht aan uw woning of heeft u een voorlopig energielabel? Dan moet u een nieuw energielabel aan vragen. Dit kunt u doen via www.energielabelvoorwoningen.nl.