Navigatie

Stookkosten

Woont u in een gebouw met een gezamenlijke verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u maandelijks een voorschot voor de stookkosten. Eenmaal per jaar ontvangt u hiervan een eindafrekening. 

Veel gevraagd over Stookkosten

Waarom is mijn nieuwe voorschot zo hoog?

Algemeen

Uw nieuwe voorschot is hoger dan u het afgelopen jaar betaalde. Dat komt omdat er in 2023 een subsidie van de overheid was (de TTB subsidie). In april 2023 verlaagden wij uw voorschot daarom met 50%. Hierdoor hoefde u vorig jaar minder energiekosten te betalen.

Deze subsidie is in 2024 gestopt. Daarom is uw voorschot nu weer verhoogd. Wij hebben een inschatting gemaakt van wat u vanaf nu moet sparen om de energiekosten vanaf 2024 te kunnen betalen. De energieprijzen zijn helaas nog steeds erg hoog.

Ik ben het niet eens met mijn nieuwe voorschot. Wat kan ik doen?

Algemeen

Denkt u dat u minder verbruikt dan wij inschatten? Dan kunt u ons via het formulier aanpassen voorschot stookkosten vragen om uw voorschot voor het stookseizoen 2024/2025 aan te passen.

Let wel op dat u het voorschot niet te veel verlaagt. Want dan moet u bij de volgende jaarafrekening in 2025 misschien veel bijbetalen.

Stuur uw aanvraag voor 31 maart naar ons toe. Wij verwerken uw aanvraag dan in april of mei. Komt uw aanvraag na 31 maart bij ons binnen? Dan kunnen we uw voorschot pas per 1 augustus aanpassen.

Kan ik mijn voorschotbedrag stookkosten verlagen of verhogen?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt het voorschot aanpassen met het formulier aanpassen voorschot stookkosten

We adviseren u om het voorschot niet te verlagen. Anders moet u bij de afrekening misschien veel bijbetalen. Het voorschot moet wel de verwachte kosten dekken. Portaal hanteert een ondergrens die berekend wordt op de kosten van het laatste afrekenseizoen x1,1/12. Let op! hoe lager uw voorschotbedrag per maand, hoe groter het risico dat u moet bijbetalen als de afrekening komt. Bijvoorbeeld door een koude winter of verandering in uw eigen stookgedrag.

Maakt u zich zorgen dat u het niet kunt betalen? Neem dan contact op met de klantenservice van Portaal.

Wanneer worden mijn stookkosten afgerekend?

Algemeen

Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de stookkosten. Portaal dient deze afrekening uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van het afrekenseizoen te verstrekken.

Waarom moet ik zoveel bijbetalen voor de stookkosten?

Algemeen

Dat kan meerdere redenen hebben: er is geen eenduidig antwoord op te geven en verschilt per situatie. U kunt hiervoor contact op nemen met de klantenservice.

Wie verzorgt de afrekening als ik zonnepanelen heb via Portaal in EGW (Elektra, Gas, Water)?

Algemeen

Uw eigen energieleverancier verzorgt de afrekening.

In video Elektriciteit: van zonnepanelen tot gebruik leggen we uit hoe een zonnepaneel energie opwekt en hoe het terugleveren van stroom aan de energieleveraar werkt.

Waarom moet het een half jaar duren voordat de stookkosten worden afgerekend?

Algemeen

Dat komt doordat eerst alle kosten compleet moeten zijn. Dit kan zes tot acht weken duren. Daarna worden de kosten en de gegevens van huurders die ervoor moeten betalen doorgestuurd naar een verdeelbureau. Zij hebben de tijd nodig om dit te controleren. Ook dit duurt gemiddeld zes tot acht weken. Tot slot controleren wij of de verdeling correct is.

Hoe worden de meterstanden van de verwarming bijgehouden?

Algemeen

Elk jaar neemt ons servicebureau na het stookseizoen de meterstanden op. Om het verbruik te meten, zijn er verschillende soorten meters. Sommige kunnen op afstand worden afgelezen. Voor andere meterstanden komt er iemand bij u langs. Wanneer de meter op afstand wordt afgelezen, kunt u vaak gebruik maken van een monitoring app. In de app kunt u uw verbruik dan per dag inzien.

Als u hier vragen over heeft, kunt u terecht bij onze klantenservice.

Ik heb een blokaansluiting en van Portaal een brief ontvangen dat jullie mijn voorschotbedrag stookkosten verlagen. Waarom doen jullie dat?

Algemeen

In uw woning wordt de energie geleverd via een blokaansluiting. Portaal ontvangt van de overheid een subsidie voor huishoudens die zijn aangesloten op een blokaansluiting. We brengen de subsidie in mindering op uw energiekosten. Daarom verlagen we uw voorschotbedrag voor stookkosten.

Wilt u uw voorschotbedrag toch verhogen?
Met formulier aanpassen voorschot stookkosten kunt u uw voorschotbedrag verhogen. U kunt het voorschotbedrag verhogen tot en met 27 maart. Deze gaat dan per 1 mei in. Bent u te laat, dan gaat uw verhoogde voorschot per 1 augustus in.