Klachtenadviescommissie

Als u een klacht heeft, proberen we die samen met u naar tevredenheid op te lossen. Soms lukt dit niet, of bent u het niet eens met de manier waarop wij uw klacht willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Klachtencommissie of Geschillencommissie. Elke regio van Portaal heeft een dergelijke commissie. Deze commissie is onafhankelijk. U kunt pas terecht bij deze commissie als u eerst de klacht bij Portaal heeft neergelegd en deze niet naar tevredenheid is afgehandeld.

Veel gevraagd over Klachtenadviescommissie

Ik vind dat Portaal mijn klacht niet goed heeft afgehandeld. Wat kan ik nu doen?

Algemeen

Om welke regio gaat het?